Donateur

Donateur worden!
U heeft vast wel eens van Muziekvereniging “Kunst Na Arbeid” gehoord
(voor intimi ook wel“KNA”). Al vele jaren treden wij op in Maassluis en omstreken.
U kunt KNA ook steunen terwijl u geen instrument bespeelt. Voor minimaal € 15,- per persoon per jaar ontvangt u één gratis toegangsbewijs voor ons reguliere najaarsconcert.
Wilt u graag iemand meenemen naar een concert, een partner bijvoorbeeld, dan krijgt u voor minimaal € 30,- per jaartwee gratis toegangsbewijzen, voor € 45,- drie enz. U mag natuurlijk ook meer betalen dan u aantoegangskaarten wilt afnemen. Zou u daarom op het inschrijfformulier aan willen geven hoeveelkaarten u wenst te ontvangen? Tevens wordt u door ons Clubblad
“De KNAkker” volledig op de hoogte gehouden van wat er leeft binnen de vereniging.
Ik word donateur van Kunst Na Arbeid,
Mijn naam is:…………………………
Adres:…………………………………
Postcode:………………………………
Plaats:…………………………………
Geboorte datum:………………………
Ik wil graag .…. toegangsbewijzen ontvangen voor de reguliere najaarsconcerten.
Ik ben bereid jaarlijks een bedrag van € ……,= te betalen. (Let op: minimaal €15,= perkaart).
Datum: …………… Handtekening: ……………….

Namens Muziekvereniging Kunst Na Arbeid hartelijk dank,
R. Menting (penningmeester)
Over de Vesten 33
3116 AE Schiedam
Stuur dit ingevulde formulier in een gefrankeerde enveloppe naar bovenstaand adres of lever het
(via een bekende) in bij de penningmeester.

Druk CTRL P om de pagina uit te printen