Contributie

Per 1 januari 2020 is de contributie als volgt:
– 17 jaar en jonger: €35,00 per kwartaal
– Ouder dan 17 jaar: € 58.50 per kwartaal
Overmaken op girorekeningnummer: NL 57 INGB 0003 8076 99