Contributie

Per 1 januari 2017 bedraagt de contributie:
17 jaar en jonger: € 29,00 per kwartaal
Ouder dan 17 jaar: € 52,50 per kwartaal
Overmaken op girorekeningnummer: NL 57 INGB 0003 8076 99
t.n.v. Muziekvereniging Kunst na Arbeid, Over de Vesten 33, Schiedam

Per 1 januari 2018 wordt de contributie verhoogd:
17 jaar en jonger: €30,00 per kwartaal
Ouder dan 17 jaar: € 53.50 per kwartaal
Overmaken op girorekeningnummer: NL 57 INGB 0003 8076 99